• Kontrahenci

  Nowi kontrahenci, nowe rynki zbytu, bezcenne know how

  Niemcy - nawiększy partner handlowy, Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania

 • Oferta

  List ofertowy do kontrahenta zagranicznego

  Czyli jak znależć i samodzielnie pozyskać nowego kontrahenta?

 • Export

  Polsko - Niemiecka wymiana handlowa bije rekordy -26 proc. udziału w polskim eksporcie

 • Import

  Polsko - Niemiecka wymiana handlowa bije rekordy -22 proc. udziału w polskim imporcie

 • Inwestycje

  Polskie inwestycje w Niemczech, Skandynawii, Wielkiej Brytanii szansą na nowe rynki zbytu i pozyskanie know howPozyskiwanie kontrahentów z Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii i NorwegiiNajwięcej Polaków przebywa w Wielkiej Brytanii (800-900tys) i Irlandii (112 tys.). oraz Niemczech (700 tys., wzrost o 32 tys.). Skala przekłada się również na ilość firm prowadzonych przez Polaków oraz na eksport z Polski - do Niemiec, UK ( 2 pierwsze miejsca pod względem polskiegoi eksportu w 2017r. ) Niemcy to najczęstszy kierunek zagranicznego rozwoju polskich przedsiębiorstw. Niemcy wciąż pozostają dla blisko połowy polskich przedsiębiorców (48 proc.) rynkiem, który przynosi najwięcej przychodów. Druga pod tym względem, mimo nawet trudnych stosunków politycznych, jest Rosja (8 proc.) - wynika z danych Fundacji Kronenberga.Głównym motywem ekspansji polskich firm w Niemczech jest właśnie uzyskanie dostępu do nowych rynków i klientów

9.30 -początek /24.01.2019/


I Pozyskiwanie kontrahentów - Jak i gdzie szukać nowych kontrahentów zagranicą ?

 1. Wsparcie instytucjonalne współpracy gospodarczej , marketingu i wymiany handlowej
 2. Prawne aspekty marketingu i reklamy + Zasady funkcjonowania wspólnotowych przepisów o ochronie danych osobowych
 3. LOI – treść i elementy, przykład listu intencyjnego
 4. List ofertowy - treść i elementy, przykład listu ofertowego do kontrahenta
 5. Wspólpraca z kancelarią, izbami handlowymi
 6. Nawiązanie współpracy z sieciami handlowymi
 7. Prezentacja produktu na targach,

→ List ofertowyII Specyfika umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi: Niemcy, Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania, ze szczególnym uwzględnieniem kontrahentów z Niemiec:

 1. Wybór prawa, Przepisy kolizyjne
 2. Prawo materialne a właściwość sądu
 3. Zawarcie umowy – formy, wady oświadczeń woli
 4. Rodzaje umów (umowy nazwane, umowy nienazwane)
  • Umowy sprzedaży
  • sprzedaż z montażem
  • Umowa o dzieło
  • Umowa zlecenia
 5. ograniczenia swobody w kształtowaniu umów
 6. Najbardziej Typowe klauzule umowne
 7. Problematyka miejsca spełnienia świadczenia
 8. Pełnomocnik w prawnie niemieckim,
 9. Warunki → Terminy→ Przedawnienie
 10. Stosowanie wzorca umownego (OWU) w transakcjach handlowych
 11. Język
 12. Klauzula językowa
 13. Reguły interpretacyjne
 14. Inne
  • miejsce zawarcia
  • prawo właściwe
  • sąd właściwy
  • klauzula podatkowa
  • klauzula bankowa

Zabezpieczenia na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umów.

 1. Skutki niewykonania, albo nieterminowego wykonania zobowiązania umownego (BGB, CISG)
 2. kary umowne
 3. odsetki
 4. wyłączenie odpowiedzialności
 5. jednostronne rozwiązanie umowy
 6. odstąpienie od umowy przez kupującego w przypadku jej naruszenia przez sprzedającego
 7. siła wyższa
 8. Powszechne sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań umownych:
  • kaucja
  • zastrzeżenie własności (rzeczy sprzedanej)
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie
  • inne

Istotne ustalenia umowy z kontrahentami

 1. przedmiot
 2. cena - Ustalanie cen transakcyjnych, między przedsiębiorcą
 3. ilość
 4. warunki płatności
 5. warunki dostawy
 6. warunki określone przez strony
 7. pozostałe

Prawne możliwości sprawdzenia kontrahenta


→Zarządzanie ryzykiem


Delegowanie pracowników do państw UE, na przykładzie delegowania do Niemiec.

 1. Delegowanie po zmianach
 2. Otwarcie Niemiec na pracowników z Ukrainy od 1.01.2019

Zakładanie spółek oraz oddziału spółki - na przykładzie Niemiec- Formy prowadzenia działalności gospodarczej

 1. Jednoosobowa działalność gospodarcza (Einzelunternehmen – EU)
 2. Spółki osobowe
 3. Spółki kapitałowe
 4. Pojęcie zakładu
 5. Porównanie wybranych form prawnych

Zakładanie spółek oraz oddziału spółki

 1. Szwecja,
 2. Norwegia
 3. Wielka Brytania

Odpowiedzialność zarządu;

 1. Szwecja,
 2. Norwegia
 3. Wielka Brytania

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i pozasądowe dochodzenie należności od zagranicznego kontrahenta

 1. Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów w Polsce , Niemczech, Szwecji, Norwegii, UK
  • Arbitraż;
  • Mediacja;
  • Negocjacje
 2. Sądowe dochodzenie należności w Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Norwegii
 3. Transgraniczne dochodzenie roszczeń w działalności gospodarczej
  1. Pojęcie „sprawy transgranicznej”
  2. Europejski nakaz zapłaty
  3. Europejskie postępowanie w sprawach drobnych
 4. Egzekucja wierzytelności wobec zagranicznego kontrahenta
 5. Upadłość kontrahenta z Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Norwegii – zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym


18.30 zakończenie

 • Uczestnicy szkolenia posiądą umiejętnosci samodzielnego nawiązywania kontaktów na rynkach niemieckim oraz w Skandynawii i Wielkiej Brytanii , w szczególności pod kątem zawierania nowych umów , pozyskiwania i obsługi kontrahentów
  Polski EXPORT w listopadzie i październiku 2016 mld EURO
  XI 2016 X 2016
  NIEMCY 4761 4282
  W.BRYTANIA 1165 1078
  CZECHY 1111 1043
  FRANCJA 882 868
  WŁOCHY 802 777
  HOLANDIA 781 761
  HISZPANIA 513 437
  SZWECJA 484 484
  Polski IMPORT w listopadzie i październiku
  2016 mld EURO
  XI 2016 X 2016
  NIEMCY 3933 3613
  CHINY 2093 1967
  ROSJA 1007 962
  WŁOCHY 919 893
  HOLANDIA 735 659
  FRANCJA 693 584
  CZECHY 615 584
  W.BRYTANIA 465 409
 • Polska dla Niemiec

   Polska jest dla Niemiec najatrakcyjniejszym inwestycyjnie krajem w Europie Środkowo-Wschodniej - wynika z raportu KPMG i Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jak dotąd nad Wisłę trafiły inwestycje niemieckie o wartości 114 mld zł. Po stronie niemieckiego eksportu i importu Polska zajęła 8. pozycję i była też ósmym partnerem handlowym Niemiec co do wielkości obrotów handlowych. Tym samym Polska znalazła się w tym rankingu przed takimi krajami, jak Rosja, Włochy, Korea, Dania i Szwecja.

   Inwestycje

   Niemcy są w Polsce największym inwestorem zagranicznym. Dotychczas niemieckie podmioty najwięcej zainwestowały w Polsce w branży przetwórstwa przemysłowego (31% niemieckich inwestycji ogółem), m.in. w motoryzacji i branży chemicznej. Na kolejnych pozycjach pod względem wielkości inwestycji plasują się: działalność finansowa i ubezpieczeniowa (26%) oraz handel hurtowy i detaliczny (15%).

 • Wielka Brytania

  Wielka Brytania to nasz drugi co do ważności partner w eksporcie. Wysokie miejsce Zjednoczonego Królestwa pośród naszych partnerów, zwłaszcza eksportowych nie powinno specjalnie dziwić. Mówimy wszak o bardzo dużej gospodarce, kraju pochodzenia wielu przedsiębiorców inwestujących w Polsce. Łączy nas bardzo szeroka sieć kooperacji. Nie jest nam trudno porozumieć się z partnerami z Wielkiej Brytanii, tak w rozumieniu języka, mentalności, jak i sposobu prowadzenia biznesu. Sporo w ekspansji naszych towarów na Wyspy pomogła rzesza mieszkający tam Polaków. Spora nadwyżka wymianie handlowej wskazuje na to, że część sprowadzonych od nas towarów przedsiębiorcy Brytyjscy reeksportują dalej. Eksport w nakwiększej części koncentruję się na:

  • Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części
  • Pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu
  • Artykuły spożywcze


 • Inwestycje w Niemczech  Z badań Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej wynika, że zdecydowana większość (96 proc.) polskich przedsiębiorców prowadzących działalność za Odrą ponowiłaby wybór Niemiec jako lokalizacji dla inwestycji.
  Niemcy to najczęstszy kierunek zagranicznego rozwoju polskich przedsiębiorstw. W statystykach kraj ten wyprzedza Francję i Wielką Brytanię. Niemcy wciąż pozostają dla blisko połowy polskich przedsiębiorców (48 proc.) rynkiem, który przynosi najwięcej przychodów. Druga pod tym względem, mimo nawet trudnych stosunków politycznych, jest Rosja (8 proc.) - wynika z danych Fundacji Kronenberga. Polskie firmy od lat podbijają Niemcy. Wśród marek prosperujących na tamtym rynku mocną pozycję wypracował Ciech, który ma tam własną fabrykę sody, Grupa Azoty, CCC, należące do polskiego milionera Dariusza Miłka, koncern Orlen, czy tez krakowska firma segmentu nowych technologii Comarch.
  Głównym motywem ekspansji polskich firm w Niemczech jest właśnie uzyskanie dostępu do nowych rynków i klientów. Polskie firmy w Niemczech doceniają też jakość infrastruktury, , innowacyjnosć, dyscyplinę płatniczą w biznesie i przewidywalność polityki gospodarczej.


Rödl & Partner W przewodniku po polskim biznesie „Book of Lists” 2016 Rödl & Partner zajął 1. miejsce w rankingu „Firmy audytorskie i księgowe” w kategorii „Firmy księgowe” oraz 1. miejsce w rankingu firm oferujących outsourcing procesów biznesowych.
Rödl & Partner jest powstałą w Niemczech, międzynarodową firmą świadczącą zintegrowane usługi profesjonalne w obszarze audytu, doradztwa prawnego, podatkowego,biznesowego, księgowości, kadr i płac.Piotr Mrowiec, LL.M. Rödl & Partner.Associate Partner. Kompleksowe doradztwo prawne i inwestycyjne dla przedsiębiorców zagranicznych, doradza polskim przedsiębiorcom inwestującym w Niemczech i Skandynawii . Od 2012 roku wpisany na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Założenie

Export do Unii Europejskiej: Niemcy, Skandynawia oraz Wielka Brytania Uczestnicy szkolenia posiądą umiejętnosci samodzielnego poruszania się na rykach UE oraz pozyskiwania i obsługi kontrahentów


Cel i Korzyści

Przybliżenie istotnych w zagadnień dotyczących współpracy z kontrahentami . Sporządzania umów, zabezpieczania swoich interesów. Wskazane zostaną najważniejsze i optymalne czynniki wpływające na prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej na rynku Niemieckim . Know-How pozwoli dokonać oceny polityki handlowej konkurentów, dostawców i klientów


Dlaczego Warto ?

W 2016 r. bilateralne obroty w polsko-niemieckim handlu osiągnęły rekordowe 100 mld euro. Niemcy są dla Polski od ponad 20 lat najważniejszym partnerem handlowym i mają obecnie 26 proc. udziału w polskim eksporcie oraz 22 proc. w imporcie. Jednoprocentowy wzrost obrotów z Niemcami oznacza w liczbach 430 mln euro więcej wpływów dla polskich producentów. W ub. roku polskie firmy sprzedały według aktualnych danych do Niemiec o prawie 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Nadal są to głównie samochody i części do ich produkcji (14,2 proc.), podobnie jak maszyny, meble i inny sprzęt. Bardzo szybko rośnie też eksport produktów rolnych i spożywczych, na co od dawna czekało polskie rolnictwo.
Szwecja jest na wysokim 7-8 miejscu pod względem eksportu i na 11. miejscu pod względem wartości zagranicznych inwestycji w Polsce. W ciągu dekady wymiana handlowa między Polską a Szwecją się podwoiła, a tempo to może zostać utrzymane w kolejnych latach. Szwecja staje się coraz bardziej otwartym rynkiem dla polskich produktów, które są tańsze niż towary wyprodukowane na rynku lokalnym i coraz częściej doceniane.
Według danych GUS eksport Polski do Norwegii w 2017 r. wzrósł o 10% a import wzrósł o 11%. Wartość obrotów handlowych między Polską a Norwegią w 2017r. wzrosła w skali roku o 16 %, Polski eksport do Norwegii wzrósł o 6,0% do 1,795 mld EUR, podczas gdy import wzrósł o 29,1% .
Udział • 595 zł + 23% VAT - 1 osoba
 • 545 zł + 23% VAT/os - 2 osoby
 • 495 zł + 23% VAT/os- 3 osoby
 • lunch, kawa, pakiet materiałów24.01.2019


CENTRUM GIEŁDOWE GPW,
Książęca 4, WarszawaCena
  Dojazd-Miejsce

  Centrum Giełdowe
  Książęca 4, Warszawa

 • 595 zł + VAT - 1 os
 • 545zł + VAT/os - 2 os
 • 495 zł + VAT/os - 3 os