• Kontrahenci

  ( Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan,)

 • Oferta - Import

  Elementy listu ofertowego,

 • Export

  Forma i sposoby zawarcia umowy exportowej i importowej- nowe rynki zbytu

 • Opłacalność

  Formy zabezpieczenia i egzekwowania płatności , optymalizacja celno-podatkowa

 • Dynamika

  Na wzrost dynamiki wpływa działalność ukraińskich przedsiębiorców w Polsce. Według danych dyplomaty, pod koniec 2020 r. na terenie RP działało 16,5 tys. firm, w których przynajmniej jeden współwłaściciel był obywatelem Ukrainy bądź gospodarczym podmiotem z tego kraju. Stanowi to 17 proc. wszystkich przedsiębiorstw z zagranicznym kapitałem działających na terenie Polski. Na Ukrainie zaś działa 1,2 tys. polskich firm.Pozyskiwanie Kontrahentów z Rynków Wschodnich ( Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan )

Export- Import, Kojarzenia Biznesowe, Optymalizacja celno-podatkowa
 1. Ukraina -Polska trzecim największym partnerem handlowym Ukrainy .
  Unia liczy na dostęp do ukraińskiego rynku Dodatkowo, 12 lutego br. Rada Stowarzyszenia UE-Ukraina opublikowała komunikat nakreślający priorytety dla ekonomicznej współpracy pomiędzy Wspólnotą a Kijowem, które mogą rzutować na wymianę z Polską. W dokumencie mówi się o rozpoczęciu konsultacji dotyczących dalszej liberalizacji handlu.
 2. Białoruś jest na trzecim miejscu wśród wszystkich krajów, które wspieramy przez instrumenty trade finance - instrumenty handlu zagranicznego
 3. Rosja to po Niemcach ( 48 proc.) drugi kierunek, który polskim przedsiębiorcom przynosi najwięcej przychodów (8 proc.).

9.15 -początek /30.08.2021/


Mec. Iwan Rassochin

Specyfika zawarcia umów eksportowych i importowych w dobie pandemii- rynek białoruski, kazachski, rosyjski i ukraiński. 1. Kierunki IMPORTU i EKSPORTU z uwzględnieniem rodzaju towarów i produktów
 2. Jakie towary cieszą się zwiększonym zainteresowaniem w trakcie pandemii
 3. Perspektywy


I. Pozyskiwanie kontraktów → Gdzie szukać nowych kontrahentów na rynkach wschodnich ?

 1. Pozyskiwanie kontraktów - jak wykorzystywać współpracę instytucjonalną ?
 2. Nawiązanie współpracy z sieciami handlowymi
 3. Na co należy zwrócić uwagę przy zawarciu umowy z agentami ?
 4. Kryteria planowania podstawy prawnej współpracy
 5. List ofertowy - istotne elementy na przykładzie sieci handlowchII. Międzynarodowa umowa sprzedaży – specyfika umów z kontrahentami ze Wschodu

 • 1. Elementy istotne umowy: przedmiot, ilość. Czy cena też?
 • 2. Aspekty umowy z elementem zagranicznym:
  1. prawo właściwe
  2. sąd właściwy
  3. miejsce zawarcia umowy
  4. reguły interpretacyjne
  5. podział kosztów bankowych
  6. podział kosztów podatkowych
 • 3. Forma zawarcia umowy


III. Zarządzanie ryzykiem kontraktowym

 • 1. weryfikacja kontrahenta:
  1. sposób reprezentacji
  2. wypłacalność
  3. możliwości bieżącego monitoringu statusu prawno-majątkowego kontrahenta
 • 2. odpowiedzialność kontraktowa:
  1. kary umowne
  2. odsetki
  3. wyłączenie odpowiedzialności
  4. siła wyższa
  5. jednostronne rozwiązanie umowy
  6. odstąpienie od umowy

  Umowa importowa


 • 3. zabezpieczenie wykonania płatności:
  1. hipoteka. Czy spełnia swoją funkcję się w Rosji?
  2. zastaw
  3. gwarancja bankowa
  4. ubezpieczenie
  5. akredytywa
  6. inkaso
  7. inne nowe produkty bankowe
  8. dobrowolne poddanie się egzekucji
 • 4. Prowadzenie działaności gospodarczej na Wschodzie
  1. Zakładanie oddziału na Ukrainie
  2. Odpowiedzialność zarządu w spółkach kapitałowych


IV. Logistyka: Aspekty praktyczne wywozu i wwozu towarów na terytorium Unii Celnej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

I. Zgłoszenie towarów do odprawy celnej
 1. Deklaracja celna towarów, w tym drogą elektroniczną
 2. Wykaz dokumentów, niezbędnych przy zgłoszeniu celnym towarów
 3. Kraj pochodzenia towaru: zasady określenia
 4. Zasady przemieszczenia towarów wewnątrz Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej
II. Opłaty związane z wwozem towarów
 1. Podstawa oclenia
 2. Cło wwozowe. Jednolita taryfa celna Unii Celnej
 3. VAT oraz podatek akcyzowy
 4. Zwolnienia celne

III. Procedura celna importu i exportu
 1. Ogólna charakterystyka procedury celnej
 2. Warunki objęcia towarów procedurą celną importu
 3. Powstanie i ustanie obowiązku zapłaty cła i opłat celnych w związku z objęciem towarów procedurą celną importu (tryb ogólny)
 4. Przesłanki powstania i ustania obowiązku zapłaty cła i opłat celnych przy korzystaniu z ulg celnych
 5. Ograniczenia w imporcie towarów. Zakaz wwozu towarów.
17.00 zakończenie

 • Opinie i Referencje szkolenia


  Zwracam się z podziękowaniami za poniedziałkowe szkolenie (23.04), które odbyło się w warszawskim Centrum Giełdowym. Duże brawa dla dynamicznej formy prowadzenia zajęć, opartej na dialogu z każdym z uczestników spotkania.

  Yekaterina Denys - Dział Handlu Zagranicznego - HOLTEX ENERGOSERWIS

  W imieniu swoim oraz pracowników BUDOPEX S.A. S.K.A. serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie wczorajszego szkolenia, które dało odpowiedzi na wiele pytań. Jesteśmy bardzo zadowoleni z treści przekazywanych informacji i będziemy oczekiwać kolejnych szkoleń w tematyce rynków wschodnich.

  Michał Ociepa Kierownik Zespołu BUDOPEX S.A. S.K.A.

  Omawiane zagadnienien pokazalo jakich kruczkow mozna sie spodziewac w pod tekstach przy sporzadzaniu UMÓW. Wzajemna prezentacja pokazala roznorodnosc interesow jakie usilujemy robic w Rosji i jej bylych Republikach. Wazna strona tego spotkania byly interesujace rozmowy w przerwach tego szkolenia. .

  Jerzy Rzóska General Manager Follett Europe Polska Sp. z o.o

  • Rosja


   Rosja to po Niemcach ( 48 proc.) drugi kierunek, który polskim przedsiębiorcom przynosi najwięcej przychodów (8 proc.) - wynika z danych Fundacji Kronenberga. Od początku 2016 r. zwiększa się eksport polskich produktów do Rosji. Po pierwszym półroczu 2016 roku sprzedaż polskich produktów w Rosji zwiększyła się rok do roku o 4,9 proc. (liczona w złotym), a w regionie Europy Środkowo-Wschodniej o 9,2 proc. Stopniowo rośnie ich sprzedaż na rynku ukraińskim i białoruskim. Rosja znajduje się na 10. miejscu wśród rynków eksportowych Polski i na bardzo wysokim 3. miejscu w imporcie.

   Ukraina


   Polska trzecim największym partnerem handlowym Ukrainy W 2020 r. obrót handlowy między Polską a Ukrainą osiągnął trzeci najwyższy wynik spośród wszystkich partnerów Kijowa. Pomimo pandemii, dynamika wymiany w ub.r. spadła nieznacznie i sygnalizuje dalszy pozytywny trend.

 • Ukraina


  Polska trzecim największym partnerem handlowym Ukrainy W 2020 r. obrót handlowy między Polską a Ukrainą osiągnął trzeci najwyższy wynik spośród wszystkich partnerów Kijowa. Pomimo pandemii, dynamika wymiany w ub.r. spadła nieznacznie i sygnalizuje dalszy pozytywny trend.

  Kazachstan

  Eksportem towarów do Kazachstanu zajmuje się obecnie ponad 1400 polskich firm, a importem kazachskich do Polski - co najmniej 100. Zniesienie wiz, bezpośrednie połączenie oraz deklarowany przez stronę polską specjalny fundusz, wpłynie na rozwój kontaktów biznesowych. To z kolei przełoży się na obroty. Kazachstan, uchwalił z dniem 1 stycznia 2017 r. zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli kilkudziesięciu krajów świata, w tym również obywateli Polski. Dzięki temu rozwiązaniu m.in. Polacy zyskali prawo na wjazd do Kazachstanu i wyjazd z tego kraju bez konieczności uzyskania wiz kazachskich, jeżeli okres ich pobytu nie przekracza 30 dni. Kazachstan: członek Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i główna , brama do rynku Federacji Rosyjskiej i Azji Centralnej. Dla Kazachstanu przystąpienie do Światowej Organizacji Handlu i wprowadzenie m.in. wspólnych taryf celnych, ułatwia współpracę międzynarodową z Polską np. w ważnym sektorze rolnictwa. Kazachstan jest czwartym partnerem handlowym Polski wśród krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. W 2014 r. był on 41. partnerem handlowym Polski pod względem wielkości polskiego eksportu i 25. partnerem pod względem wielkości polskiego importu. W biegłym roku do Kazachstanu eksportowały 1444 polskie firmy. Obroty handlowe wyniosły 2 mld 229 mln dolarów, czyli były o prawie 100 proc. wyższe niż rok wcześniej. Polska eksportuje tam artykuły rolno-spożywcze, wartość wywozu w u.br. wyniosła 100,7 mln USD. Największe znaczenie mają dostawy: jabłek, mleka i śmietany, cukru, przetworów spożywczych, warzyw przetworzonych, serów i twarogów oraz mięsa wołowego. Wymiana handlowa z Kazachstanem od 2012 roku nieprzerwanie rośnie. Prócz tego Polska wielkie nadzieje pokłada w tzw. Nowym Jedwabnym Szlaku, a Kazachstan jest ważnym przystankiem na trasie z Chin do Europy.


 • Białoruś  Białoruś jest już na trzecim miejscu wśród wszystkich krajów, które wspieramy przez instrumenty trade finance - instrumenty handlu zagranicznego Ze strony polskiej zbudowaliśmy specjalne fundusze w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego, Korporacji Ubezpieczeń Kredytowych. Są to instrumenty handlu międzynarodowego, które do tej pory nie były dostępne dla eksporterów, w tym na Białoruś, w takiej wysokości - 30 mld złotych.
  Polska była 10. inwestorem w Białorusi. Według danych ministerstwa gospodarki firmy znad Wisły zainwestowały tam ponad 150 milionów dolarów. - szczególnie dobrze rozwiniął się sektor logistyczny i transportowy. W ostatnich latach Białoruś zbudowała 34 centra logistyczne. W ubiegłym roku zaangażowanie zagranicznych inwestorów sięgnęło 1 miliarda 800 milionów złotych. Na terenie Białorusi działa ponad 350 firm z polskim kapitałem.

Trener


Iwan Rassochin, prawnik

Absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie (2006); - 2008 – ukończył studia doktoranckie Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie. od 2010 – Dyrektor Oddziału Centrum Współpracy Biznesowej Polska – Rosja w Warszawie, od lipca 2015 – Dyrektor Centrum Współpracy Biznesowej Polska – Rosja (oddziały w Warszawie, Moskwie i Kaliningradzie) - autor wywiadów, publikacji i opracowań na temat rynku rosyjskiego i biznesowych aspektów prowadzenia współpracy polsko-rosyjskiej - ekspert i praktyk w zakresie polsko-rosyjskiej współpracy biznesowej - prelegent wielu imprez poświęconych zagadnieniom prawnym i biznesowym rynku rosyjskiego i współpracy polsko-rosyjskiej.

Korzyści


- Zdobycie umiejętności samodzielnego poruszania się po rynkach dawnego Związku Radzieckiego - w kontekście pozyskiwania i obsługi kontrahentów. Optymalizacja celno podatkowa z Euroazjatycką Unią Gospodarczą, przekazana przez praktyka z Białorusi. Nowe umiejętności pozwolą dokonać oceny polityki handlowej konkurentów, dostawców i klientów
30.08.2021


ONLINE
ZOOMDlaczego Warto?
Rosja to po Niemcach ( 48 proc.) drugi kierunek, który polskim przedsiębiorcom przynosi najwięcej przychodów (8 proc.). Zwiększa się eksport i import polskich produktów do Rosji, stopniowo rośnie ich sprzedaż na rynku ukraińskim i białoruskim. Rosja znajduje się na 10. miejscu wśród rynków eksportowych Polski i na wysokim 3. miejscu w imporcie. Unia liczy na dostęp do ukraińskiego rynku Dodatkowo, 12 lutego br. Rada Stowarzyszenia UE-Ukraina opublikowała komunikat nakreślający priorytety dla ekonomicznej współpracy pomiędzy Wspólnotą a Kijowem, które mogą rzutować na wymianę z Polską. W dokumencie mówi się o rozpoczęciu konsultacji dotyczących dalszej liberalizacji handlu. Eksperci Europejskiej Prawdy ocenili, że jedną z najistotniejszych kwestii dla małego i średniego biznesu pozostaje unormowanie spraw transportowych. Obecnie ukraińscy kierowcy ciężarówek muszą dysponować osobnymi licencjami na przewóz dla każdego z państw członkowskich. Ujednolicenie tej procedury ułatwiłoby transport tirów w krajach Wspólnoty. Kazachstan, który w tym roku będzie gospodarzem wystawy Expo w Astanie, uchwalił z 1 stycznia 2017 r. zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli kilkudziesięciu krajów świata, w tym również obywateli Polski. Wymiana handlowa z Kazachstanem od 2012 roku nieprzerwanie rośnie. Prócz tego Polska wielkie nadzieje pokłada w tzw. Nowym Jedwabnym Szlaku, a Kazachstan jest ważnym przystankiem na trasie z Chin do Europy. Dla Kazachstanu około 60 proc. obrotów przypada na Unię Europejską. Tam splatają się i rywalizują interesy zarówno Zachodu, jak i Wschodu.


Udział


 • 350 zł + 23% VAT - 1 osoba
 • 325 zł + 23% VAT/os/os - 2 osoby
 • 315 zł + 23% VAT - 3 osobyUdział
  Tel:22 644 18 35

  Miejsce szkoleń
  ONLINE

  350 zł + 23% VAT - 1 os
  325 zł + 23% VAT/os - 2 os
  315 zł + 23% VAT/os- 3 os