• Kontrahenci

  Nowi kontrahenci, nowe rynki zbytu, bezcenne know how

  Na exporcie i imporcie z Niemcami można dużo zarobić pod warunkiem, że się wie jak to profesjonalnie realizować.

 • Oferta

  List ofertowy do kontrahenta niemieckiego

  Czyli jak znależć i samodzielnie pozyskać nowego kontrahenta?

 • Export

  Polsko - Niemiecka wymiana handlowa bije rekordy -26 proc. udziału w polskim eksporcie

 • Import

  Polsko - Niemiecka wymiana handlowa bije rekordy -22 proc. udziału w polskim imporcie

 • Inwestycje

  Polskie inwestycje w Niemczech szansą na nowe rynki zbytu i pozyskanie know howPozyskiwanie nowych kontrahentów z NiemiecNiemcy to najczęstszy kierunek zagranicznego rozwoju polskich przedsiębiorstw. Niemcy wciąż pozostają dla blisko połowy polskich przedsiębiorców (48 proc.) rynkiem, który przynosi najwięcej przychodów. Druga pod tym względem, mimo nawet trudnych stosunków politycznych, jest Rosja (8 proc.) - wynika z danych Fundacji Kronenberga.Głównym motywem ekspansji polskich firm w Niemczech jest właśnie uzyskanie dostępu do nowych rynków i klientów
Założenie: Na exporcie i imporcie z Niemcami można dużo zarobić pod warunkiem, że się wie jak to profesjonalnie realizować.

9.30 -początek /25.05.2018/


I Pozyskiwanie kontrahentów - Jak i gdzie szukać nowych kontrahentów w Niemczech?

 1. Wsparcie instytucjonalne polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej
 2. Udział w targach - warunki
 3. Prawne aspekty marketingu i reklamy w Niemczech
 4. list ofertowy - treść i elementy - przykład
 5. list intencyjny - przykład

Gdzie szukać nowych kontrahentów w Niemczech i jak się reklamować ?

II Zawieranie umów handlowych z niemieckimi kontrahentami: - EXPORT i IMPORT , USŁUGI-

 1. Wybór prawa, Przepisy kolizyjne
 2. Prawo materialne a właściwość sądu
 3. Zawarcie umowy – formy, wady oświadczeń woli
  1. Rodzaje umów (umowy nazwane, umowy nienazwane)
  2. ograniczenia w kształtowaniu umów
 4. Typowe klauzule umowne
 5. Miejsce spełnienia świadczenia
 6. Pełnomocnik w prawnie niemieckim, Warunki, Terminy, Przedawnienie
 7. Stosowanie wzorca umownego (OWU) w transakcjach handlowych
 8. Skutki niewykonania, albo nieterminowego wykonania zobowiązania umownego (BGB, CISG)

 9. kary umowne
 10. odsetki
 11. wyłączenie odpowiedzialności
 12. jednostronne rozwiązanie umowy
 13. odstąpienie od umowy przez kupującego w przypadku jej naruszenia przez sprzedającego
 14. siła wyższa
 15. Powszechne sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań umownych:
  1. kaucja
  2. zastrzeżenie własności (rzeczy sprzedanej)
  3. przewłaszczenie na zabezpieczenie
  4. inne

III Istotne ustalenia umowy z kontrahentem niemieckim

  1. przedmiot
  2. cena - Ustalanie cen transakcyjnych, między przedsiębiorcą polskim i niemieckim
  3. ilość
  4. warunki płatności
  5. warunki dostawy
   1. warunki określone przez strony
  6. pozostałe

IV.Procedury przetargowe w Niemczech

Ubieganie się polskiego wykonawcy/podwykonawcy o zamówienie przetargowe na niemieckim rynku zamowień publicznych.


V Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i przedsądowej w Niemczech

 • 1) Pozasądowe dochodzenie należności w Niemczech
  1. Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów w Polsce i w Niemczech: Arbitraż; Mediacja; Negocjacje
 • 2) Sądowe dochodzenie należności w Niemczech
  1. Właściwość sądów w Niemczech – Rozporządzenie Bruksela I bis
  2. Wystąpienie z powództwem o zapłatę w Niemczech – kluczowe informacje
  3. Sądowe postępowanie upominawcze
 • 3) Transgraniczne dochodzenie roszczeń w działalności gospodarczej
  1. Pojęcie „sprawy transgranicznej”
  2. Europejski nakaz zapłaty
  3. Europejskie postępowanie w sprawach drobnych
 • 4) Egzekucja wierzytelności wobec niemieckiego kontrahenta
 • 5) Upadłość niemieckiego kontrahenta – zgłoszenie wierzytelności w niemieckim postępowaniu upadłościowym
Prawne możliwości sprawdzenia kontrahenta

VI Zakładanie spółek oraz oddziału spółki w Niemczech- Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech

Działalność gospodarcza w Niemczech - Wybór formy działalności gospodarczej w Niemczech z punktu widzenia optymalizacji
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza (Einzelunternehmen – EU)
 • Spółki osobowe
 • Spółki kapitałowe + ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU
 • Pojęcie zakładu
 • Porównanie wybranych form prawnych
 • Podatki dla przedsiębiorców w Niemczech - aspekty optymalizacji podatkowej

Nowe zasady delegowania»


CZĘŚĆ VII: Zatrudnianie i Delegowanie pracowników do Niemiec,w tym firm transportowych - nowe przepisy od 1.04.2017


Problemy przedsiębiorców związane z delegowaniem do Niemiec od 1 kwietnia 2017 - zmiana dokumentacji i strategii na niemieckim rynku
W kwietniu 2017 roku weszły w Niemczech w życie poważne zmiany dla polskich firm delegujących. Delegowanie w sektorach stacjonarnych (spawacze, logistyka, prztwórstwo spożywcze, obiekty przemysłowe, energetyka) nie będzie w wielu przypadkach możliwe bez zmiany dokumentacji. Nowe przepisy przewidują wyższe koszty delegowania dla polskich firm i ich niemieckich kontrahentów. Poważne zmiany skutkujące konieczności zmiany dokumentacji i zmiany dla branży pracy tymczasowej

1. Wymogi dotyczące delegowania pracowników do Niemiec
 1. obowiązki formalne pracodawców delegujących i konsekwencje ich nieprzestrzegania
 2. płaca minimalna na przykładzie regulacji niemieckiego prawa i związane z tym problemy firm transportowych
2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 1. zasady dot. podlegania ubezpieczeniom społecznym pracowników delegowanych
 2. jak uzyskać zaświadczenia A1 i porozumienia szczególne
3. Nowe zasady zawierania i realizacji umów o dzieło oraz innych umów o świadczenie usług w Niemczech.
4. Praca tymczasowa w Niemczech
5 . Bezpośrednie zatrudnienie w Niemczech


19.00 zakończenie

 • Uczestnicy szkolenia posiądą umiejętnosci samodzielnego poruszania się na rynku niemieckim oraz pozyskiwania i obsługi kontrahentów na najwazniejszym dla Polski od 25 lat rynku . Na handlu exporcie i imporcie z Niemcami da się dużo zarobić pod warunkiem, że się wie jak to profesjonalnie realizować.
  Polski EXPORT w listopadzie i październiku 2016 mld EURO
  XI 2016 X 2016
  NIEMCY 4761 4282
  W.BRYTANIA 1165 1078
  CZECHY 1111 1043
  FRANCJA 882 868
  WŁOCHY 802 777
  HOLANDIA 781 761
  HISZPANIA 513 437
  SZWECJA 484 484
  Polski IMPORT w listopadzie i październiku
  2016 mld EURO
  XI 2016 X 2016
  NIEMCY 3933 3613
  CHINY 2093 1967
  ROSJA 1007 962
  WŁOCHY 919 893
  HOLANDIA 735 659
  FRANCJA 693 584
  CZECHY 615 584
  W.BRYTANIA 465 409
 • Polska dla Niemiec

   Polska jest dla Niemiec najatrakcyjniejszym inwestycyjnie krajem w Europie Środkowo-Wschodniej - wynika z raportu KPMG i Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jak dotąd nad Wisłę trafiły inwestycje niemieckie o wartości 114 mld zł. Po stronie niemieckiego eksportu i importu Polska zajęła 8. pozycję i była też ósmym partnerem handlowym Niemiec co do wielkości obrotów handlowych. Tym samym Polska znalazła się w tym rankingu przed takimi krajami, jak Rosja, Włochy, Korea, Dania i Szwecja.

   Inwestycje

   Niemcy są w Polsce największym inwestorem zagranicznym. Dotychczas niemieckie podmioty najwięcej zainwestowały w Polsce w branży przetwórstwa przemysłowego (31% niemieckich inwestycji ogółem), m.in. w motoryzacji i branży chemicznej. Na kolejnych pozycjach pod względem wielkości inwestycji plasują się: działalność finansowa i ubezpieczeniowa (26%) oraz handel hurtowy i detaliczny (15%).

 • Obroty 2016r

  2016r. - Eksport do Niemiec wzrósł o 3,1 proc. Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 3,1 proc. r/r i wyniósł 50 194,7 mln euro w okresie styczeń-grudzień 2016 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 3 proc. r/r do 41 777,4 mln euro, podał GUS. "Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z 2015 r. o 0,2 pkt proc. i wyniósł 27,3 proc., a w imporcie – o 0,5 pkt proc i stanowił 23,4 proc. Dodatnie saldo wyniosło 36 591,8 mln zł (9 313,9 mln USD, 8 417,3 mln euro) wobec 33 932,2 mln zł (9 089,5 mln USD, 8 113 mln EUR) w 2015 roku"


  Dobre Oceny inwestyjne

  W ocenie inwestorów niemieckich, Polska jest na pierwszym miejscu ( obok Czech) pod względem atrakcyjności inwestycyjnej wśród 16 krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Ponad 6 tys. firm z udziałem kapitału niemieckiego prowadzi w Polsce swoją działalność, zatrudniając około 300 tys. osób. Zaangażowanie kapitałowe niemieckich przedsiębiorstw jest szczególnie widoczne w przetwórstwie przemysłowym, m.in. w branży motoryzacyjnej oraz chemicznej. Niemcy to także największy dostawca towarów do Polski i główny odbiorca polskiego eksportu.

 • Inwestycje w Niemczech  Z badań Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej wynika, że zdecydowana większość (96 proc.) polskich przedsiębiorców prowadzących działalność za Odrą ponowiłaby wybór Niemiec jako lokalizacji dla inwestycji.
  Niemcy to najczęstszy kierunek zagranicznego rozwoju polskich przedsiębiorstw. W statystykach kraj ten wyprzedza Francję i Wielką Brytanię. Niemcy wciąż pozostają dla blisko połowy polskich przedsiębiorców (48 proc.) rynkiem, który przynosi najwięcej przychodów. Druga pod tym względem, mimo nawet trudnych stosunków politycznych, jest Rosja (8 proc.) - wynika z danych Fundacji Kronenberga. Polskie firmy od lat podbijają Niemcy. Wśród marek prosperujących na tamtym rynku mocną pozycję wypracował Ciech, który ma tam własną fabrykę sody, Grupa Azoty, CCC, należące do polskiego milionera Dariusza Miłka, koncern Orlen, czy tez krakowska firma segmentu nowych technologii Comarch.
  Głównym motywem ekspansji polskich firm w Niemczech jest właśnie uzyskanie dostępu do nowych rynków i klientów. Polskie firmy w Niemczech doceniają też jakość infrastruktury, , innowacyjnosć, dyscyplinę płatniczą w biznesie i przewidywalność polityki gospodarczej.


Rödl & Partner W przewodniku po polskim biznesie „Book of Lists” 2016 Rödl & Partner zajął 1. miejsce w rankingu „Firmy audytorskie i księgowe” w kategorii „Firmy księgowe” oraz 1. miejsce w rankingu firm oferujących outsourcing procesów biznesowych.
Rödl & Partner jest powstałą w Niemczech, międzynarodową firmą świadczącą zintegrowane usługi profesjonalne w obszarze audytu, doradztwa prawnego, podatkowego,biznesowego, księgowości, kadr i płac.Piotr Mrowiec, LL.M. Rödl & Partner. Kompleksowe doradztwo prawne dla przedsiębiorców zagranicznych, doradza polskim przedsiębiorcom inwestującym w Niemczech . Od 2012 roku wpisany na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.


Monika Spotowska – Senior Associate w Rödl & Partner. Transgraniczne zatrudnianie pracowników i optymalizacja obciążeń podatkowych związanych z zatrudnieniem w Polsce i za granicą. Współautorka publikacji książkowych min. pt. „Praca cudzoziemców w Polsce”

Założenie

Export do Unii Europejskiej: Niemcy, Wielka Brytania, Skandynawia. Uczestnicy szkolenia posiądą umiejętnosci samodzielnego poruszania się na rynku niemieckim oraz pozyskiwania i obsługi kontrahentów


Cel i Korzyści

Przybliżenie istotnych w zagadnień dotyczących współpracy z kontrahentami z Niemiec. Sporządzania umów, zabezpieczania swoich interesów. Wskazane zostaną najważniejsze i optymalne czynniki wpływające na prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej na rynku Niemieckim . Know-How pozwoli dokonać oceny polityki handlowej konkurentów, dostawców i klientów


 • nowe rynki zbytu
 • niemieckie know how
Dlaczego Warto ?

W 2016 r. bilateralne obroty w polsko-niemieckim handlu osiągnęły rekordowe 100 mld euro. Niemcy są dla Polski od ponad 20 lat najważniejszym partnerem handlowym i mają obecnie 26 proc. udziału w polskim eksporcie oraz 22 proc. w imporcie. Jednoprocentowy wzrost obrotów z Niemcami oznacza w liczbach 430 mln euro więcej wpływów dla polskich producentów. W ub. roku polskie firmy sprzedały według aktualnych danych do Niemiec o prawie 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Nadal są to głównie samochody i części do ich produkcji (14,2 proc.), podobnie jak maszyny, meble i inny sprzęt. Bardzo szybko rośnie też eksport produktów rolnych i spożywczych, na co od dawna czekało polskie rolnictwo.
Delegowanie do Niemiec od 1 kwietnia 2017 -zmiana dokumentacji i strategii na niemieckim rynku. Ponadto Nowe zasady zawierania i realizacji umów o dzieło oraz innych umów o świadczenie usług w Niemczech.
Termin: 25.05.2018 • 595 zł + 23% VAT - 1 osoba
 • 545 zł + 23% VAT/os - 2 osoby
 • 495 zł + 23% VAT/os- 3 osoby
 • lunch, przerwy kawowe, pakiet materiałówWystawiamy Certyfikaty

Certyfikaty - Zaświadczenia z podpisem trenera, logo organizatora , zakresem tematycznym , liczbą dni lub godzin.


Dojazd