F


 • Dystrybucja

  Optymalne formy dystrybucji i zwiększania sprzedaży:

  Franczyza, Agencja, sprzedaż internetowa

 • Internet

  System dystrybucji internetowej

 • Strategia

  Jak i kiedy zawierać umowy dystrybucyjne

 • Ograniczenia

  Dopuszczalne i zakazane ograniczenia konkurencji

 • Sprzedaż

  Alternatywne formy zwiększania sprzedażyNegocjacje i rozwijanie sprzedaży w systemie polskim i międzynarodowym - zawieranie umów dystrybucyjnych9.30 -początek /28.05.2019/

1.Systemy dystrybucji - systemy zwiększania sprzedaży towarów i usług i rozwijania sieci sprzedaży


 1. Typowe umowy dystrybucyjne
 2. umowa agencyjna
 3. franchising
 4. ajencja

2. JAK PRAWIDŁOWO KONSTRUOWAĆ UMOWĘ DYSTRYBUCYJNĄ ?


 1. wymogi formalne
 2. tryb zawierania
 3. klauzule umowne
 4. pożądany zakres regulacji umownej (ograniczenia w systemie dystrybucji selektywnej)
 5. metodologia oceny ograniczeń wertykalnych- rynek właściwy
 6. prawo właściwe i jurysdykcja
 7. umowy modelowe

....
 • zobowiązania wyłącznego zakupu i wyłącznej sprzedaży
 • transakcje wiązane
 • ceny sugerowane i ceny maksymalne

3. Prawo konkurencji w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście umów handlowych

 1. pojęcie porozumienia dystrybucyjnego („wertykalnego”) w prawie konkurencji
 2. cenowe i terytorialne ograniczenia konkurencji;
 3. warunki zgodności z prawem konkurencji porozumień przewidujących ograniczenia wertykalne (tzw. wyłączenia grupowe)
 4. dozwolone i zakazane ograniczenia sprzedaży internetowej
 5. konsorcjum przetargowe a zmowa
 6. postępowanie przed Prezesem UOKiK

4. Własność intelektualna w przedsiębiorstwie w kontekście zawierania umów z kontrahentami


 1. Rodzaje własności intelektualnej – własność przemysłowa, prawo autorskie, know-how
 2. Co podlega ochronie prawno-autorskiej
 3. Przenoszenie praw i udzielanie licencji, zasady konstruowania umowy
 4. Ochrona własności intelektualnej w kontekście umów dystrybucyjnych
 5. Rejestracja znaku towarowego przez agenta /przedstawiciela
 6. Wybrane kwestie z zakresu ochrony danych osobowych

5. Niedozwolone praktyki ograniczające konkurencję w dystrybucji - w orzecznictwie i praktyce gospodarczej

 1. cenowe praktyki ograniczające konkurencję w dystrybucji - w orzecznictwie
 2. dozwolone i niedozwolone ograniczenia terytorialne i podmiotowe w umowach dystrybucyjnych
 3. wybrane aspekty dystrybucji w ramach tzw. handlu nowoczesnego

6. Bezwzględnie zakazane klauzule umowne

 1. narzucanie cen odsprzedaży
 2. ograniczenia terytorialne
 3. ograniczenia w systemie dystrybucji selektywnej (zakaz sprzedaży użytkownikom końcowym, zakaz wzajemnych dostaw)
 4. ograniczenia w obrocie komponentami

7.Wyjątki: dopuszczalne ograniczenia konkurencji w porozumieniach umownych

casus - III»18.15 zakończenie

 • Taylor Wessing jest międzynarodową kancelarią oferującą pełen zakres usług prawnych. Zespół liczący ponad 1200 prawników - 33 biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz dwie filie w USA łączą ugruntowaną wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakrresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwiązań.

  Opinie i Referencje szkolenia


  W imieniu swoim oraz pracowników BUDOPEX S.A. S.K.A. serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie wczorajszego szkolenia, które dało odpowiedzi na wiele pytań. Jesteśmy bardzo zadowoleni z treści przekazywanych informacji i będziemy oczekiwać kolejnych szkoleń w tematyce rynków wschodnich.

  Michał Ociepa Kierownik Zespołu BUDOPEX S.A. S.K.A.

  Omawiane zagadnienien pokazalo jakich kruczkow mozna sie spodziewac w pod tekstach przy sporzadzaniu UMÓW. Wzajemna prezentacja pokazala roznorodnosc interesow jakie usilujemy robic w Rosji i jej bylych Republikach. Wazna strona tego spotkania byly interesujace rozmowy w przerwach tego szkolenia. Oddzielne podziekowanie dla Pani Aliny Rzepka z Kancslarii CHAŁAS I WSPOLNICY za interesujące i praktyczne prowadzenia Szkolenia i Polskiemu Towarzystwu Gospodarki Rynkowej za organizacje szkolen na czasie.

  Jerzy Rzóska General Manager Follett Europe Polska Sp. z o.o

 • Dlaczego warto ?

   • zwiększanie sprzedaży towarów i usług dzięki optymalnym systemom dystrybucji
   • dystrybucja i sprzedaż internetowa - nowe możliwości i ograniczenia prawne
   • Kontrolowanie konkurencji
   • dystrybucja wyłączna i selektywna,
   • franchising,
   • konstruowanie umów dystrybucyjnych w systemie polskim i międzynarodowym


 • Umowa dystrybucyjna

  umowa dystrybucyjna nie została uregulowana w polskim kodeksie cywilnym, jest umową praktyki obrotu gospodarczego. Istnieją natomiast regulacje dotyczące tego rodzaju pośrednictwa w obrocie gospodarczym w prawie międzynarodowym oraz niektórych państw.
  Umowa dystrybucyjna często zawiera szereg dodatkowych obowiązków po stronie dystrybutora, które również mogą być uznane za typowe dla tego rodzaju umów np. obowiązek promocji i reklamy wyrobów, obowiązek lojalności z zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej, obowiązek świadczenia usług serwisowych i gwarancyjnych. W umowie dystrybucyjnej można przewidzieć prawo wyłączności dla dystrybutora – oznaczające, że dystrybutor będzie miał wyłączne prawo sprzedaży towarów (w odniesieniu do terytorium lub grupy klientów) oraz wyłączności zakupu – oznaczające, że dystrybutor będzie mógł dokonywać zakupu wyłącznie u dostawcy. Dostawca może stosować określone kryteria doboru dystrybutorów (dystrybucja selektywna). Klauzule umowne zawierane w umowach dystrybucyjnych są przedmiotem regulacji krajowych i Unii Europejskiej z zakresu ochrony konkurencji. Dotyczy to w szczególności klauzul wyłączności.


 • Jak kontrolować konkurencję ?   Najczęstsze przykłady praktyk kartelowych to:
  • ustalanie cen, podział rynku,
  • porozumienia w sprawie podziału klientów,
  • porozumienia w sprawie ograniczania wielkości produkcji,
  • porozumienia dystrybucyjne między dostawcami a sprzedawcami
  • ,
  • na podstawie których ceny oferowane klientom narzuca dostawca.

Przemysław Walasek - Partner w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie

Doradza największym spółkom giełdowym i innym znaczącym, międzynarodowym firmom, w szczególności koncentrując się na aspektach prawa autorskiego, znakach towarowych, prawie mediów i prawie konkurencji. Ma wieloletnie doświadczanie w doradztwie dla klientów z sektora e-commerce, w tym host providerów, producentów i dystrybutorów gier komputerowych oraz sklepów internetowych.

Dr hab. Konrad Kohutek, Counsel w Taylor Wessing w Warszawie Profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych na tej Akademii. Członek kolegium redakcyjnego internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji. Autor ponad 180 publikacji z ww. dziedzin, w tym 5 monografii, kilkunastu komentarzy do ustaw oraz rozporządzeń unijnych, a także ponad 50 artykułów oraz ponad 100 glos do wyroków sądów krajowych lub unijnych. Jego publikacje są jednymi z częściej powoływanych w orzecznictwie (w tym Sądu Najwyższego) oraz w kilkuset decyzjach Prezesa UOKiK (wydawanych w latach: 2006-2017).

Krzysztof Borżoł - adwokat

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa handlowego oraz prawa konkurencji. W swojej praktyce posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze międzynarodowych korporacji w szczególności na rynku telekomunikacyjnym.

KorzyściJak konstruować umowę dystrybucyjną ?


Umowa dystrybucyjna nie została uregulowana w polskim kodeksie cywilnym, jest umową praktyki obrotu gospodarczego. Istnieją natomiast regulacje dotyczące tego rodzaju pośrednictwa w obrocie gospodarczym w prawie międzynarodowym oraz niektórych państw.
1. Zwiększanie sprzedaży z wykorzystaniem optymalnych kanałów dystrybucji towarów i usług
2. Rozwiajanie sieci sprzedaży Umowa dystrybucyjna często zawiera szereg obowiązków po stronie dystrybutora, które mogą być uznane za typowe dla tego rodzaju umów np. obowiązek promocji i reklamy wyrobów, obowiązek lojalności z zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej, obowiązek świadczenia usług serwisowych i gwarancyjnych.Termin , Miejsce , Cena

28.05.2019 CENTRUM GIEŁDOWE , Warszawa , Książęca 4 • 595 zł + 23% VAT - 1 osoba
 • 545 zł + 23% VAT/os - 2 osoby
 • 495 zł + 23% VAT/os - 3 osoby
 • lunch, przerwy kawowe, pakiet materiałówDla kogo ?

Właściciele firm, Piony ds Sprzedaży i Rozwoju, Specjalisci ds Marketingu, Radcowie Prawni


UDZIAŁ
  Tel:22 644 18 35

  Miejsce szkoleń
  CENTRUM GIEŁDOWE

  • 595 zł + 23% VAT - 1 osoba
  • 545 zł + 23% VAT/os - 2 osoby
  • 495 zł + 23% VAT/os - 3 osoby