• Dystrybucja

  Optymalne formy dystrybucji i zwiększania sprzedaży:

  Franczyza, Agencja, sprzedaż internetowa

 • Internet

  System dystrybucji internetowej

 • Strategia

  Jak i kiedy zawierać umowy dystrybucyjne

 • Ograniczenia

  Dopuszczalne i zakazane ograniczenia konkurencji

 • Sprzedaż

  Alternatywne formy zwiększania sprzedażyZawieranie i pozyskiwanie umów dystrybucyjnych w systemie polskim i międzynarodowym9.30 -początek /28.03.2017/

1. prawo konkurencji na rynku polskim- analiza szans i kontrola konkurencji


 • ramy prawne polskiego prawa konkurencji
 • zasady swobody umów, wyboru kontrahenta oraz kształtowania treści umowy
 • zasada swobody działalności gospodarczej
 • rodzaje postępowań dotyczących prawa konkurencji
 • zakazane porozumienia antykonkurencyjne
 • dystrybucja wyłączna oraz wyłączność klienteli
 • dystrybucja selektywna
 • franchising
 • zobowiązania wyłącznego zakupu i wyłącznej sprzedaży, transakcje wiązane
 • ceny sugerowane i ceny maksymalne
 • zakaz konkurencji
 • sankcje za zawieranie porozumień antykonkurencyjnych
 • odpowiedzialność kadry zarządzającej za naruszenie zakazów

2. Systemy dystrybucji - systemy zwiększania sprzedaży towarów i usług i rozwijania sieci sprzedaży

 1. porozumienia wertykalne - agencja,
 2. dystrybucja wyłączna i selektywna,
 3. franchising,
 4. sprzedaż internetowa-
 5. dystrybucja internetowa - nowe możliwości i ograniczenia prawne
 1. wymogi formalne
 2. tryb zawierania
 3. pożądany zakres regulacji umownej (treść umowy, typowe klauzule)
 4. metodologia oceny ograniczeń wertykalnych- rynek właściwy
 • prawo właściwe i jurysdykcja
 • umowy modelowe

3. Niedozwolone praktyki ograniczające konkurencję w dystrybucji - w orzecznictwie i praktyce gospodarczej

 • kary nakładane w decyzjach UOKiK w sprawach umów dystrybucyjnych
 • cenowe praktyki ograniczające konkurencję w dystrybucji - w orzecznictwie
 • dozwolone i niedozwolone ograniczenia terytorialne i podmiotowe w umowach dystrybucyjnych
 • wybrane aspekty dystrybucji w ramach tzw. handlu nowoczesnego

4. Bezwzględnie zakazane klauzule umowne

 1. narzucanie cen odsprzedaży
 2. ograniczenia terytorialne
 3. ograniczenia w systemie dystrybucji selektywnej (zakaz sprzedaży użytkownikom końcowym, zakaz wzajemnych dostaw)
 4. ograniczenia w obrocie komponentami

5.Wyjątki: dopuszczalne ograniczenia konkurencji w porozumieniach umownych

casus - III» • reguła de minimis: porozumienia o nieistotnym wpływie na konkurencję
 • wyłączenia grupowe: warunki zastosowania (udział w rynku, charakter porozumienia)
  1. porozumienia wertykalne
  2. porozumienia wertykalne w sektorze pojazdów samochodowych
  3. porozumienia przedsiębiorców prowadzących działalność ubezpieczeniową
  4. porozumienia dotyczące transferu technologii
  5. porozumienia specjalizacyjne i badawczo-rozwojowe
  6. wyłączenia indywidualne: ocena dopuszczalności
  7. (i) kryterium efektywności (ii) kryterium udziału nabywców (iii) kryterium niezbędności (iv) kryterium wpływu na konkurencję

6 kontrola / przeszukanie – jak dobrze się do nich przygotować – strategia w toku kontroli

18.30 zakończenie

 • Opinie i Referencje szkolenia


  W imieniu swoim oraz pracowników BUDOPEX S.A. S.K.A. serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie wczorajszego szkolenia, które dało odpowiedzi na wiele pytań. Jesteśmy bardzo zadowoleni z treści przekazywanych informacji i będziemy oczekiwać kolejnych szkoleń w tematyce rynków wschodnich.

  Michał Ociepa Kierownik Zespołu BUDOPEX S.A. S.K.A.

  Omawiane zagadnienien pokazalo jakich kruczkow mozna sie spodziewac w pod tekstach przy sporzadzaniu UMÓW. Wzajemna prezentacja pokazala roznorodnosc interesow jakie usilujemy robic w Rosji i jej bylych Republikach. Wazna strona tego spotkania byly interesujace rozmowy w przerwach tego szkolenia. Oddzielne podziekowanie dla Pani Aliny Rzepka z Kancslarii CHAŁAS I WSPOLNICY za interesujące i praktyczne prowadzenia Szkolenia i Polskiemu Towarzystwu Gospodarki Rynkowej za organizacje szkolen na czasie.

  Jerzy Rzóska General Manager Follett Europe Polska Sp. z o.o

 • Dlaczego warto ?

   • zwiększanie sprzedaży towarów i usług dzięki optymalnym systemom dystrybucji
   • dystrybucja i sprzedaż internetowa - nowe możliwości i ograniczenia prawne
   • Kontrolowanie konkurencji
   • dystrybucja wyłączna i selektywna,
   • franchising,
   • konstruowanie umów dystrybucyjnych w systemie polskim i międzynarodowym


 • Umowa dystrybucyjna

  umowa dystrybucyjna nie została uregulowana w polskim kodeksie cywilnym, jest umową praktyki obrotu gospodarczego. Istnieją natomiast regulacje dotyczące tego rodzaju pośrednictwa w obrocie gospodarczym w prawie międzynarodowym oraz niektórych państw.
  Umowa dystrybucyjna często zawiera szereg dodatkowych obowiązków po stronie dystrybutora, które również mogą być uznane za typowe dla tego rodzaju umów np. obowiązek promocji i reklamy wyrobów, obowiązek lojalności z zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej, obowiązek świadczenia usług serwisowych i gwarancyjnych. W umowie dystrybucyjnej można przewidzieć prawo wyłączności dla dystrybutora – oznaczające, że dystrybutor będzie miał wyłączne prawo sprzedaży towarów (w odniesieniu do terytorium lub grupy klientów) oraz wyłączności zakupu – oznaczające, że dystrybutor będzie mógł dokonywać zakupu wyłącznie u dostawcy. Dostawca może stosować określone kryteria doboru dystrybutorów (dystrybucja selektywna). Klauzule umowne zawierane w umowach dystrybucyjnych są przedmiotem regulacji krajowych i Unii Europejskiej z zakresu ochrony konkurencji. Dotyczy to w szczególności klauzul wyłączności.


 • Jak kontrolować konkurencję ?   Najczęstsze przykłady praktyk kartelowych to:
  • ustalanie cen, podział rynku,
  • porozumienia w sprawie podziału klientów,
  • porozumienia w sprawie ograniczania wielkości produkcji,
  • porozumienia dystrybucyjne między dostawcami a sprzedawcami
  • ,
  • na podstawie których ceny oferowane klientom narzuca dostawca.


Krzysztof Borżoł - adwokat

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa handlowego oraz prawa konkurencji. W swojej praktyce posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze międzynarodowych korporacji w szczególności na rynku telekomunikacyjnym. Brał udział w wielu międzynarodowych projektach w zakresie wdrożenia na polskim rynku nowych produktów czy usług. Reprezentuje klientów w zakresie łączenia, fuzji i przejęć spółek na rynku e-commerce.

KorzyściJak konstruować umowę dystrybucyjną ? umowa dystrybucyjna nie została uregulowana w polskim kodeksie cywilnym, jest umową praktyki obrotu gospodarczego. Istnieją natomiast regulacje dotyczące tego rodzaju pośrednictwa w obrocie gospodarczym w prawie międzynarodowym oraz niektórych państw.
1. Zwiększanie sprzedaży z wykorzystaniem optymalnych kanałów dystrybucji towarów i usług
2. Rozwiajanie sieci sprzedaży


Dlaczego Warto ?

Zwiększenie sprzedaży dzięki umowom dystrybucyjnym Umowa dystrybucyjna często zawiera szereg obowiązków po stronie dystrybutora, które mogą być uznane za typowe dla tego rodzaju umów np. obowiązek promocji i reklamy wyrobów, obowiązek lojalności z zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej, obowiązek świadczenia usług serwisowych i gwarancyjnych. Najczęstsze przykłady praktyk kartelowych to: ustalanie cen, podział rynku, porozumienia w sprawie podziału klientów, porozumienia w sprawie ograniczania wielkości produkcji, porozumienia dystrybucyjne między dostawcami a sprzedawcami, na podstawie których ceny oferowane klientom narzuca dostawca.

Termin i Miejsce , Cena

28.03.2017 CENTRUM GIEŁDOWE , Warszawa , Książęca 4 • 525 zł + 23% VAT - 1 osoba
 • 475 zł + 23% VAT/os - 2 osoby
 • 425 zł + 23% VAT/os - 3 osoby
 • lunch, przerwy kawowe, pakiet materiałówDla kogo ?

Właściciele firm, Piony ds Sprzedaży i Rozwoju, Specjalisci ds Marketingu, Radcowie PrawniWystawiamy Certyfikaty

Certyfikaty - Zaświadczenia z podpisem trenera, logo organizatora , zakresem tematycznym , liczbą dni lub godzin.


Dojazd